Privacy statement

Het is voor Altijd Nijmeegs van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten/website bezoekers. In dit privacy statement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Altijd Nijmeegs verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

• Uitvoering van de overeenkomst;
• Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft. 

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Altijd Nijmeegs jouw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Altijd Nijmeegs de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt Altijd Nijmeegs uw persoonsgegevens?

• Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan
• Wanneer je contact hebt met Altijd Nijmeegs via telefoon, mail, social media of website
• Om je te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Altijd Nijmeegs
• Wanneer je toestemming hebt gegeven voor nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen 
• Voor het behandelen van vragen en klachten

Hoe lang bewaart Altijd Nijmeegs uw gegevens?

Altijd Nijmeegs bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via ‘Mijn Altijd Nijmeegs’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze corrigeren. Wil je je gegevens bij Altijd Nijmeegs laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Altijd Nijmeegs. 

Wijzigingen

Altijd Nijmeegs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Altijd Nijmeegs een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Altijd Nijmeegs persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kun je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.
 

Altijd Nijmeegs

• Telefonisch: +31 (0)6 54 620 474
Bereikbaar: ma-wo-vrij van 10- tot 13.00 uur

• Email: winkel@altijdnijmeegs.nl

Wanneer je van mening bent dat Altijd Nijmeegs niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Reacties zijn gesloten.